BPC Instruments etablerar joint venture-bolag

25/01

Bioteknikbolaget BPC Instruments etablerar ett nytt joint venture-bolag i Malmö, med det
preliminära registrerade bolagsnamnet Nordic Assembly, för montering av basmoduler och nyckelkomponenter till bolagets huvudprodukter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Joint venture-bolaget kommer att göra det möjligt för BPC att påskynda och öka sin produktionsvolym för att möta den växande efterfrågan på bolagets analysinstrument.

BPC kommer att äga 15 procent av aktierna i joint venture-bolaget. Flytten av den nuvarande tillverkningen av BPC:s basproduktmoduler till joint venture-bolaget är planerad från den 1 mars och omstruktureringen av tillverkningsprocessen har påbörjats.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire