Wntresearch emitterar units till garanter i företrädesemission

25/01

Forskningsbolaget Wntresearch emitterar 3,58 miljoner units till garanterna i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption TO 6. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i ersättningsemissionen är fastställd till 36 öre per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till 1,8 miljoner kronor. Wntresearch har därefter 238,51 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire