Diamyd Medical minskar förlusten i Q1, ser prissättning för Diamyd som väsentligt överstiger förväntningar

25/01

Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical redovisar en blygsam omsättning och en något lägre rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -33,5 miljoner kronor (-39,2).

Resultatet efter skatt blev -33,0 miljoner kronor (-37,8), och per aktie -0,4 kronor (-0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -27,1 miljoner kronor (0,0).

Likvida medel uppgick till 130,9 miljoner kronor (220,7).

Bolagets vd Ulf Hannelius pekar på att bolaget nått två milstolpar under hösten, dels fått sin paus för fas 3-studien Diagnode-3 hävd av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, samt fått grönt ljus av läkemedelsverket att starta Diaprecise-studien.

Samtidigt fortsätter bolaget med att jobba med det kommersiella caset för Diamyd.

"Vi vet att den årliga kostnaden i USA för sjukdomsmodifierande behandlingar för andra autoimmuna sjukdomar per behandling varierar från 65 000 dollar till långt över 100 000 dollar. Det ligger i linje med en uppdaterad hälsoekonomisk analys av Diamyd med fokus på den amerikanska marknaden som visar betydande möjligheter i samhälleliga kostnadsbesparingar, vilket i sin tur innebär en potentiell prissättning av terapin som väsentligt överstiger våra tidigare uppskattningar", säger Hannelius.

Diamyd Medical, MkrQ1-2022/2023Q1-2021/2022Förändring
Nettoomsättning0,20,0
Rörelseresultat-33,5-39,2
Nettoresultat-33,0-37,8
Resultat per aktie, kronor-0,4-0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet-27,10,0
Likvida medel130,9220,7-40,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se