Elicera Therapeutics beviljas 5 miljoner kronor i bidragsfinansiering från Vinnova

18/01

Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics beviljas ett bidrag på 5 miljoner av Vinnova.
Elicera med samarbetspartners ska använda pengarna för utveckling av en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Elicera Therapeutics och dess samarbetspartners vid Karolinska Institutet och deras produktionsenhet, Vecura vid Karolinska sjukhuset, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala förbereder sig för en klinisk fas I/II-studie med Eliceras förstärkta CAR T-cellsterapi, ELC-301, för behandling av B-cellsmaligniteter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire