Penser Access inleder bevakning av Ziccum i uppdragsanalys

21/10

Medicintekniska utvecklingsbolaget Ziccum bildades i april 2017 som en spin-off från Inhalation Sciences Sweden. Bolaget har utvecklat ett koncept för att generera små mängder mikroniserat material och arbetar sedan dess med att utveckla och kommersialisera teknologin, vilken kan hjälpa vaccinproducenter att utveckla torra och temperaturstabila vacciner.

"Vi har tittat på ett antal scenarier för samarbeten med vaccintillverkare där Ziccum skulle kunna licensiera ut sin teknologi mot royaltybetalningar. Givet dessa scenerier bedömer vi att Ziccum-aktien på nuvarande kurs erbjuder en investering med hög potential, om än till en hög risk", skriver Penser Access som inleder bevakning av Ziccum i en uppdragsanalys daterad den 21 oktober.

Penser Access bedömer att risken för en nyemission är relativt låg på kort sikt samt att det är fullt rimligt att ett större läkemedelsbolag skulle kunna se Ziccum som en intressant förvärvskandidat.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire