Vibrosense Dynamics uppger att preliminära resultat visar stor potential för tekniken att detektera förändringar

21/12

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics uppger att preliminära resultat från studier som genomförts i samarbete med bolagets forskningsnätverk uppvisat att bolagets teknik har en stor potential att detektera tidiga neurologiska förändringar inom diabetes och behandling av cancer med cellgifter.

- Vi följer utvecklingen inom våra diabetes- och cancerstudier med stort intresse. Resultaten hittills är mycket lovande och de överträffar våra förväntningar. Jag kan redan nu säga att erhållna resultat kommer implementeras som Biomarkörer i vår VibroSense Meter II. Min bedömning är att instrumentet kan blir ett viktigt verktyg i behandlingen av såväl diabetesfoten som behandling av cancer med cellgifter, säger Toni Speidel, vd i VibroSense Dynamics, i en kommentar.

Studierna fokuserar på två områden - diabetes och behandling av cancer med cellgifter.

I diabetesdelen har det genomförts två studier på diabetes 1 under året, en på barn och en på vuxna. Studien har visat att 18 procent av barnen i en undersökt grupp visat tidiga tecken på nervskador i fötterna samt att de barn som använder sig av insulinpump har bättre känsel i fötterna än de som använder penna. På vuxna har man upptäckt att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötterna hos vuxna med långvarig diabetes.

Man har också planerat för en studie i Frankrike under året men processen att söka etiskt tillstånd har dragit ut på tiden.

Dr Eero Lindholm har nyligen fått acceptans på en inlämnad artikel angående sina rön om prediktion av fotsår med hjälp av VibroSense instrument. Publikationen av artikeln är planerad under det första kvartalet nästa år.

Slutligen leder Dr Eero Lindholm en uppföljningsstudie på vuxna med Diabetes Typ 1. Studien avslutas under våren nästa år och Lindholm skall presentera ett abstract på den stora diabeteskongressen EASD som hålls den 16-20 september nästa år i Barcelona.

Vibrosense Dynamics har också genomfört studier inom behandling av cancer med cellgifter. Ytterligare studier är planerade att inledas under nästa år.

Två av de pågående studierna, en i Malmö och en i Linköping, är inriktade på behandling av kolorectalcancer med cellgiftet Oxaliplatin. Studien i Malmö har nyligen utökats till sjukhuset i Kristianstad, bland annat på grund av att erhållna preliminära resultat indikerar att bolagets instrument hittar tidiga neurologiska förändringar som inte upptäcks i traditionella frågeformulär.

Den tredje studien är på benmärgscancer i Lund. Även i den här studien har preliminära resultat visat att instrumentet hittar tidiga förändringar. Studien har därför utökats.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire