Nanexa tecknar ytterligare samarbetsavtal för utvärdering av Pharmashell

17/12

Forskningsbolaget Nanexa har tecknat ytterligare samarbetsavtal för utvärdering av Pharmashell. Det är ett svenskt bioteknikbolag har idag skrivit avtal med Nanexa om att utvärdera Pharmashell som drug delivery-teknologi för en specifik substans men också som drug delivery-plattform för bioteknikbolagets utvecklingsportfölj. Utvärderingen regleras av ett ”Material Transfer and Feasibility study agreement” och startar inom kort. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utvärderingsarbetet inleds med in vitro-studier och planer finns att ta formuleringen vidare in i prekliniska djurförsök. Om utvärderingen faller väl ut kommer resultaten ligga till grund för förhandling om ett utökat kommersiellt avtal rörande Pharmashell.

I det nu överenskomna samarbetet erhåller Nanexa överenskomna mindre betalningar vid leverans av in vitro-resultat samt vid leverans av material till en in vivo-studie. Det svenska bioteknikbolaget bekostar även in vivo-studien som planeras inom ramen för utvärderingen.

Nanexa har nu sedan i fredags kväll tecknat avtal med tre bolag för att utvärdera Pharmashell.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire