Svenskt noterat läkemedelsbolag ska utvärdera Nanexas plattform

17/12

Nanexa uppger i ett pressmeddelande att ett svenskt noterat läkemedelsbolag ska påbörja utvärdering av forskningsbolagets drug delivery-plattform Pharmashell som en möjlig teknologi att använda i ett specifikt produktutvecklingsprojekt.

Utvärderingen, som inleds med en in vitro-studie som i ett andra steg planeras följas upp med en in vivo-studie, ska starta inom kort. Arbetet kommer ligga till grund för förhandling om ett utökat kommersiellt avtal rörande Pharmashell.

I det nu överenskomna samarbetet erhåller Nanexa överenskomna mindre betalningar vid signering, leverans av in vitro-resultat samt vid leverans av material till en in vivo-studie.

Det svenska läkemedelsbolaget som Nanexa tecknat avtal med bekostar även den in vivo-studie som planeras inom ramen för utvärderingen.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire