Cline Scientific kommer få ytterligare patent i Japan

17/12

Life science-bolaget Cline Scientific har fått besked från det japanska patentverket att bolagets andra sökta patent väntas bli godkänt. Beskedet väntas utöka och förstärka skyddet av Clines teknologi och produkter i Japan ytterligare, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget fick sitt första patent i Japan under maj månad 2017. I anslutning till detta valde bolaget att skicka in ytterligare ett antal patentansökningar på utvalda marknader, bland annat i Japan.

I dagsläget har Cline godkända patent i USA, Europa, Sverige, Japan och Kina. Flera ytterligare patentansökningar finns för närvarande i USA samt utvalda länder i Europa.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire