Medicover har slutfört förvärvet av NIPD Genetics

18/01

Vårdbolaget Medicover har slutfört förvärvet av NIPD Genetics, som är verksamhet inom lösningar för genetisk in vitro testning, har slutförts. Genom förvärvet ökar Medicover sitt ägande i NIPD Genetics från 18,9 procent till 87,2 procent av rösterna. Förvärvet konsolideras från mitten av januari 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna, 68,3 procent, beräknas uppgå till 44,4 miljoner euro utan övertagande av skuld, motsvarande ett företagsvärde om 65,0 miljoner euro. Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och transaktionsvärdet motsvarar en hög ensiffrig ebitda-multipel exklusive synergier. Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 16,2 miljoner euro.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire