Kohort har nu doserats i Alligator Biosciences studie OPTIMIZE-1

18/01

Bioteknikbolaget Alligator Biosciences meddelar att samtliga patienter i kohorten med 450 µg/kg nu har doserats med kandidaten mitazalimab i den pågående kliniska fas Ib/II-studien OPTIMIZE-1. Inga negativa effekter relaterade till behandlingen ska ha rapporterats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Därutöver har dosering i kohorten med 900 µg/kg inletts. Rekrytering av patienter pågår vid kliniker i såväl Frankrike som Belgien och målet är att rekrytera 67 patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

Studiens syfte är att bedöma säkerheten och effekten hos mitazalimab i kombination med cytostatika, mFOLFIRINOX, hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

Säkerhetsresultaten för studien förväntas meddelas under första kvartalet 2022, med interimresultat under fjärde kvartalet 2022.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire