Biogens Alzheimerprojekt kan få FDA-godkännande spår Citi - BN

06/12

Biogen och Eisais läkemedelskandidat adacanumab kan säkra ett FDA-godkännande på de nya data som presenterats kring det återupplivade projektet. Det spår en analytiker på Citi enligt Bloomberg News. Citi upprepar i samma veva sin köprekommendation för Eisai-aktien.

Aducanumab är åter aktuellt efter att nya analyser indikerat att projektet som lades ned i våras visat effekt på tidig sjukdomsutveckling av Alzheimer. Detaljer kring de nya resultaten presenterades under en Alzheimerkonferens i San Diego, USA, som inleddes igår.

Enligt resultaten ska läkemedelskandidaten adacanumab sakta ned den kognitiva nedgången hos patienter som fått höga doser av substansen. I studien Engage, som avslutades i våras, visade nya subgruppsanalyser på att läkemedelskandidaten fick bättre resultat på patienter som fick 10 milligram per kilo jämfört med placebogruppen. Även studien Emerge presenterades och topline-resultaten ska ha nått sina primära mål, enligt Citi.

"Om dessa data skulle tas till FDA och de skulle anse att studieresultaten var ganska positiva så kan adacanumab säkra ett godkännande", konstaterar analytikern.

Biogen och Eisai kommer att ansöka om marknadsgodkännande hos FDA i början av nästa år baserat på de nya analyserna.

Adacanumab utvecklas genom ett samarbete mellan Eisai och Biogen. Utöver det driver Eisai tillsammans med svenska Bioarctic utvecklingen av en annan läkemedelskandidat, BAN2401, för behandling av Alzheimers.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire