Xspray Pharma tar in 122 miljoner kronor i riktad nyemission - kurs satt till 73 kronor

06/12

Forskningsbolaget Xspray Pharma har slutfört sin riktade emission och tillförts cirka 122 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen fastställdes till 73 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det innebär en rabatt om 6,4 procent mot torsdagens stängningskurs men teckningskursen är samtidigt i linje med den volymviktade snittkursen de senaste 30 dagarna.

Köparna var ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland C Worldwide Asset Management, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur.

Kapitalet ska användas för att öka den finansiella flexibiliteten, etablera en andra produktionsanläggning, rörelsekapitalkrav vid en förväntad notering på Stockholmsbörsen under första halvåret 2020, fortsatt utveckling av produktportföljen och för den löpande verksamheten.

Nyemission medför en utspädning på cirka tio procent av aktiekapitalet.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire