Karo Pharmas nyemission blev fulltecknad

21/10

Specialty pharmabolaget Karo Pharmas nyemission med företrädesrätt för aktieägarna blev fulltecknad. Nyemissionen tecknades till 99,8 procent med stöd av teckningsrätter och resterande del utan stöd av teckningsrätter. Inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Karo Pharma kommer att tillföras 2 003 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget emitterar 60,70 miljoner nya aktier och har därefter 225,03 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire